Riksintresset Göteborgs hamn

Löpnummer:
2009:67
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
48
Rapporten är ett planeringsunderlag som preciserar innebörden av riksintresse enligt 3 kap 8 § Miljöbalken gällande Göteborgs hamn i text och på karta.
Kommentar: