Inflytande för brukarorganisationerna i beroendevården

Löpnummer:
2009:66
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
8
Brukarorganisationernas röster behövs vid utveckling av missbruks- och beroendevården i Västra Götaland
Kommentar: