Stor ögontröst – Markhistorik för växtlokalerna

Löpnummer:
2009:65
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
45
Markanvändningshistorik för kända lokaler av den hotade arten stor ögontröst. Arbetet har utförts som en del i åtgärdsprogrammet för stor ögontröst.
Kommentar:
Finns endast som Pdf