Varför revs inte hela Haga?

Löpnummer:
2009:64
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
168
Haga är idag en kulturhistorisk miljö uppskattad av många. I skriften berättar några av de inblandade om förnyelseprocessen och bevarandet av delar av stadsdelens bebyggelse.
Kommentar: