Kalkning av sjöar och vattendrag

- Verksamhetsberättelse för kalkningsverksamheten
inom Västra Götalands län 2008

Löpnummer:
2009:63
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
21
Beskrivning av kalknings- och biologisk återställningsverksamheten 2008 med resultat från effektuppföljningen.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.