Elfiske i Västra Götalands län 2008
Biologisk uppföljning i försurade och kalkade vatten

Löpnummer:
2009:60
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
169
Redovisning av genomförda elfisken i länet under 2008.
Kommentar:
Finns endast som pdf.