Våld i nära relationer

rapport200959.gif
Löpnummer:
2009:58
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
12
Dokumentation från Länsstyrelsens erfarenhetsdag 10 juni 2009.

Förstärkt tillsyn över socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.
Kommentar: