Restaurering av övergöddahavsvikar i Västerhavets vattendistrikt– redovisning av regeringsuppdrag

Löpnummer:
2009:57
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
75
Rapporten utgör huvudrapporten och en av fyra slutrapporter inom regeringsuppdrag 51b (2007) ”Övergödda havsvikar”.
Kommentar: