Kartläggning av insatser för barn som växer upp i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller bevittnat våld

Löpnummer:
2009:55
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
8
Kartläggningen ger en bild av vilka insatser som görs för barn som växer upp i missbruksmiljö, psykisk sjukdom eller bevittnat våld, med fokus på stödgruppsverksamhet, i Västra Götalands län.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.