Tillsyn av insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning i stadsdelsnämnden Gunnared, Göteborgs kommun

Löpnummer:
2009:54
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
33
Tillsyn av socialtjänstens insatser till personer med funktionsnedsättning i Gunnared, Göteborg. Tillsynen ingår i den förstärkta tillsynen som regeringen beslutat om.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.