Båtavloppet och miljön - Undersökning av fritidsbåtars toalettutsläpp i Bohuslänska skärgården med förslag till åtgärder

Rapport 2009:53. Foto: Sandra Johansson
Löpnummer:
2009:53
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
50
Denna undersökning syftar till att beskriva nuläget i Bohuslän gällande fritidsbåtars toalettavfall, dess omhändertagande i land, samt att se förslag på förbättringar.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.