Krisberedskap och skydd mot olyckor – läget i länet

Rapport 2009:52. Foto: Jan-Erik Gustavsson och Anders Frelek
Löpnummer:
2009:52
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
19
Rapporten ger en aktuell bild av kommunernas krisberedskapsarbete och arbetet enligt lagen om skydd mot olyckor.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.