Fyra fallstudier för att minska övergödningen i Västerhavets vattendistrikt.

Löpnummer:
2009:51
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
228
Fyra fallstudier genomfördes med syftet att minska övergödningen i Västerhavets vattendistrikt. Beskrivning av och förslag till åtgärder för att minska belastningen.

Fjällbacka inre skärgård – Norra/Mellersta Bohuslän, Fjordsystemet innanför Orust och Tjörn – Södra Bohuslän, Inre Kungsbackafjorden – Norra Halland, Skälderviken – Södra Halland/Skåne
Kommentar: