Mätning och utvärdering av halten av ultrafina partiklar i relation till PM10 och NO2

Löpnummer:
2009:50
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
22
Mätningar av antalet partiklar (främst ultrafina partiklar) har genomförts under 13 månader (2007/2008) i taknivå i Göteborgs centrum. Dessutom gjordes en kortare mätning under 10 veckor (2008/2009) i Partille nära E20.
 
Av resultaten framgår att halten av antalet partiklar som medelvärde uppgick till omkring 8 200 per cm3 i Göteborg, vilket kan jämföras med 8 300 per cm3 i Stockholm och 20 300 per cm3 i Aten.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.