Tillsyn av rättssäkerheten för äldre personer i ordinärt boende

Löpnummer:
2009:48
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
5
Länsstyrelserna i Västra Götalands och Stockholms län har granskat hur handläggningsprocessen och genomförande av insatser sker inom hemtjänsten i tio kommuner.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.