Inventering av streckdyngbagge (Aphodius merdarius) 2008

Löpnummer:
2009:47
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
 
Inventering av streckdyngbagge 2008 med inriktning på hästlokaler i Västra Götalands län. Streckdyngbagge hittades på 81 procent av de 21 lokaler som inventerades, samtliga i länets östra delar.
Kommentar: