Inventering av liten havstulpanlav (Thelotrema suecicum).

Löpnummer:
2009:46
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
19
Fördjupad inventering av elva nyckelbiotoper i Forshällas och Hjärtums socknar, Bohuslän.

Liten havstulpanlav är en sällsynt lav med endast ett tiotal kända förekomster i Sverige. Den genomförda inventeringen resulterade i att en ny och mycket riklig lokal upptäcktes
Kommentar: