Övervakning av luftföroreningar i Västergötlands län – mätningar och modellering.

Löpnummer:
2009:43
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
40
Resultaten från mätningar i sex skogsytor i Västra Götalands län 2008 visar att nedfallet av försurande ämnen fortsätter att minska. Rapporten innehåller ett bra underlag för bedömning av försurningspåverkan i skog genom en redovisning av en kombination av mätningar och beräkningar av halter i luft, nedfall och markvatten.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.