Socialtjänsten och de äldre

Socialtjänsten och de äldre
Löpnummer:
2009:42
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-86079-69-7
Publicerad:
2009
Sidantal:
60
Länsstyrelsernas redovisning för iakttagelser som gjorts i tillsynen inom äldreomsorgen under 2008.
Kommentar: