Lex Sarah i Västra Götalands län

Löpnummer:
2009:41
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
16
Inkomna anmälningar inom äldreomsorgen under 2008.

Statistik och kommentarer kring Lex Sarah-anmälningar i äldreomsorgen i Västra Götalands län 2008.
Kommentar: