Bostadsmarknaden i Västra Götalands länSummering och analys 2009

Löpnummer:
2009:40
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
64
Analys av bostadsmarknaden i länet grundat på uppgifter i Bostadsmarknadsenkäten och annan statistik rörande boende, byggande och befolkningsutveckling, m.m. Enligt regeringsuppdrag i RB 2009.
Kommentar:
Endast som pdf