Fem steg

Löpnummer:
2009:39
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
116
Fem steg är ett bidrag till socialtjänstens arbete med familjer där barn utsatts för sådant hedersrelaterat våld att de måste skyddas. I fem steg ingår metod och arbetsmaterial, intervjuguider och mallar för hur arbetet i familjer kan ske med den utsattas behov i fokus.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.