Svenskundervisning för invandrare

Löpnummer:
2009:38
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
52
En lägesbeskrivning av svenskundervisning för invandrare i Västra Götalands län. I rapporten ges en presentation av hur undervisningen organiseras i länet samt av vad de studerande anser om utbildningen.
Kommentar: