Samhällsinformation – en del av introduktionen

Löpnummer:
2009:37
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
44
En rapport om kommunernas arbete med samhällsinformationen för nyanlända i Västra Götalands län.

Kartläggning av samhällsinformationen som kommunerna i Västra Götaland förmedlar till nyanlända med beviljat uppehållstillstånd. Syftar till att ge en nulägesbeskrivning samt skapa underlag för att utveckla interkommunal samverkan
Kommentar: