Skogsskaderenovering efter stormen Gudrun Sjuhäradsbygden 2008

Löpnummer:
2009:35
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
8
På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län har Riksantikvarieämbetet UV Väst utfört en skogskaderenovering i Sjuhäradsbygden.
Kommentar:
Finns endast som pdf