Konsekvensanalys av ett borttagande av ytsediment i grunda havsvikar

Löpnummer:
2009:33
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
 
Rapporten beskriver och utvärderar teoretiskt konsekvenser för ekosystemets struktur och funktion av ett borttagande av ytsediment i grunda havsvikar.
Kommentar: