Uppföljning efter återintroduktion av flodkräfta

Rapport 2009:32
Löpnummer:
2009:32
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
18
Under 2008 genomfördes provfiske efter kräftor i kalkade sjöar och vattendrag där flodkräftor satts ut. I rapporten redovisas resultaten.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.