Ål i Göta älv, Säveån och Rolfsån.

Löpnummer:
2009:27
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
26
Telemetristudier på blankålsvandring
Kommentar:
Kontakta vattenvårdsenheten för mer information.