Restaurera ålgräsängar

Löpnummer:
2009:26
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
44
Rapporten utgör en litteratursammanställning av kunskapsläget kring restaurering av sjögräsängar med fokus på ålgräsängar under svenska förhållanden samt förslag till åtgärd.
Kommentar: