Fördjupad utredning om etablerandet av ett kunskapscentrum om små avlopp 2009-2011

Löpnummer:
2009:23
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
25
Fortsättning på projektet ”Kunskapscentrum om små avlopp – En förstudie” som redovisades av Länsstyrelsen i Stockholms län i april 2008.
Kommentar:
Finns endast som pdf.