BostadsmarknadsenkätenVästra Götalands län 2009

Bostadsmarknadsenkäten Västra Götalands län 2009
Löpnummer:
2009:22
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
46
Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2009 som visar kommunernas svar på utvalda frågor i respektive bostadsmarknad.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.