Vår verksamhet 2008-2009 Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Löpnummer:
2009:21
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
24
Broschyren ger en aktuell bild av Länsstyrelsens verksamhet, främst områden som är i fokus 2009 men också glimtar från förra året.
Kommentar: