Stress och trauma

Löpnummer:
2009:20
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
40
En undersökning av förekomsten av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos personer utsatta för hedersrelaterat våld.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.