Dykning och filmning som metod vid studie av föryngring hos stormusslor i Skärvalången, Västra Götalands län 2008

Rapport 2009:19. Foto: Mats Rydgård
Löpnummer:
2009:19
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
12
Dykning och filmning kan vara lämpliga komplement till undersökning med vattenkikare och fridykning vid studie av föryngring hos stormusslor i sjöar.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.