Tidan - En utredning om naturvärden och vattenkraft (klicka för hela rapporten med bilagor)

Löpnummer:
2009:17
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
107
Rapporten sammanfattar och beskriver naturvärdena i Tidans nedre delar. Tidan är ett av Sveriges mest värdefulla vattendrag ur naturvårds- fiske- och kulturmiljösynpunkt
Kommentar:
Bilagorna finns att ladda ner som separata filer.