Kiselalgsundersökning i vattendrag inom kalkeffektuppföljningen i Västra Götalands län 2008

Löpnummer:
2009:16
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
 
Kommentar:
Kontakta vattenvard.vastragotaland@lansstyrelsen.se för mer information.