Kan kommunerna erbjuda medling när unga under 21 år begått brott?

Rapport 2009:15
Löpnummer:
2009:15
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
6
Länsstyrelsens enkätundersökning om kommunernas medlingsverksamhet för unga lagöverträdare
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.