”När maskorna i skyddsnätet är grova ställs större krav på PO” – verksamhet med personligt ombud i Västra Götalands län

Löpnummer:
2009:12
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
20
Rapport om uppföljning av verksamheter med personligt ombud i Västra Götalands län.
Kommentar:
Endast riktat utskick, i övrigt som pdf