Mätbart arbete? Dokumentation från seminariet Evidens i folkhälsoarbetet 4 februari 2009 i Göteborg

Löpnummer:
2009:11
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
12
Seminariet Evidens i folkhälsoarbetet belyser begreppet Evidens ur ett tvärvetenskapligt perspektiv – både humaniora, medicin och samhällsvetenskap.
Kommentar: