Hem för vård eller boende för barn och unga i Västra Götalands län

Löpnummer:
2009:10
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
22
Länsrapport från tillsyn 2006-2008.

Slutrapport från omfattande tillsyn av HVB för barn och unga i Västra Götalands län
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.