Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2008

Rapport 2009:09
Löpnummer:
2009:09
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
94
Rapporter över de biologiska undersökningar som genomförts av Hornborgasjöns fältstation vid Hornborgasjön 2008
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.