Klara besked om små avlopp

Löpnummer:
2009:06
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
18
Informationsmaterial, om enskilda avlopp, till politikerna/förtroendevalda i kommunernas nämnder som fattar de beslut som omfattas av miljöbalken.
Kommentar:
Finns endast som pdf.