Åtgärdsprogram för närsaltsbegränsning inom sjösystemet Grindsbyvattnet och Assmunderödvatten

Löpnummer:
2009:05
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
24
Projektet syftar till att på sikt förbättra sjösystemets naturliga förutsättningar att balansera flöde och närsaltstillskott genom förslag på åtgärder. Området har inventerats i projektet.
Kommentar:
Endast som pdf