Inventering av skalbaggar i tio lövskogsområden i Västra Götalands län 2008

Rapport 2009:04. Foto: Håkan Andersson, Calluna AB
Löpnummer:
2009:04
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
60
Under 2008 inventerades tio lövskogar i Västra Götalands län på vedskalbaggar och klokrypare. Nio rödlistade arter påträffades. Tre nya landskapsfynd för Västergötland gjordes samt hela 28 nya landskapsfynd för Bohuslän.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.