Större vattensalamander - systematisk inventering för åtgärdsprogrammet

Löpnummer:
2009:03
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
17
Inventering av större vattensalamander i Västra Götalands län 2008. Rapporten uppskattar att det finns knappt 2000 småvatten i länet med större vattensalamander.
Kommentar: