Främmande arter i Västra Götalands län

Rapport 2009:02
Löpnummer:
2009:02
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
62
Denna rapport är en sammanställning av vad som är känt om främmande arter i Västra Götalands län. Med hjälp av en enkät och övrig kunskap valdes 16 organismer ut som särskilt problematiska i länet och presenteras med utbredningskartor.
Kommentar: