Föryngring hos stormusslor i olika vattensystem i Västra Götalands län 2008

Löpnummer:
2009:01
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
52
I elva vattensystem har 19 provytor analyserats på förekomst av juvenila och adulta musslor. Juvenila musslor saknas helt eller delvis i flera provytor.
Kommentar:
Finns endast som pdf.