Vedlevande skalbaggar på nyligen död tall – Tresticklans nationalpark

Löpnummer:
2008:98
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
20
Tresticklan hyser förmodligen stabila populationer av både tallgångbagge och linjerad plattstumpbagge och dessutom finns flera andra rödlistade arter som är knutna till gamla tallar.
Kommentar: