Kartläggning av historiska våtmarker i Västra Götalands län

Löpnummer:
2008:96
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
 
- med hjälp av den kombinerade jord- och bergartskartan.
Kommentar: