Hälsokonsekvensbedömningar av Länsstyrelsens insatser

Löpnummer:
2008:94
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
17
Rapporten analyserar hur hälsokonsekvensbedömningar (HKB) kan användas för att beskriva effekter av beslut eller åtgärder inom Länsstyrelsens verksamhetsområden.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.